Thông tin truy cập tàu

● Từ trung tâm Tokyo
Trạm Ikebukuro: Trực tiếp
Tobu Tojo Line: Khoảng 30 phút
Vui lòng đi tàu Rapid, Express hoặc Semi-Express.

Ga Shinjuku: Trực tiếp
Tuyến JR Saikyo: Khoảng 60 phút.
Vui lòng sử dụng JR Saikyo Line Rapid ràng buộc cho Kawagoe.

Ga Ginza hoặc Ga Tokyo: Một lần chuyển
Khoảng 60 phút .
Ga Ginza và ga Tokyo
Vui lòng đi tàu Tokyo Metro Marunouchi Line đi đến Ikebukuro.
Trạm Ikebukuro
Vui lòng chuyển đến Tobu Tojo Line. (Tàu nhanh, tốc hành hoặc bán tốc hành)
Ga Kawagoe
● Từ Trung Saitama
Trạm Omiya: Trực tiếp
Tuyến JR Kawagoe: Khoảng 25 phút