ข้อมูลการเข้าถึงรถไฟ

●จากโตเกียวตอนกลาง
สถานี Ikebukuro: ตรง
สาย Tobu Tojo: ประมาณ 30 นาที
โปรดขึ้นรถไฟ Rapid, Express หรือ Semi-Express

สถานีชินจูกุ: ตรง
JR Saikyo Line: ประมาณ 60 นาที
โปรดใช้เส้นทาง JR Saikyo Line Rapid ที่มุ่งหน้าไปยัง Kawagoe

สถานี Ginza หรือสถานี Tokyo: โอนหนึ่งเที่ยว
ประมาณ 60 นาที
สถานีกินซ่าและสถานีโตเกียว
⇓กรุณานั่งรถไฟสาย Tokyo Metro Marunouchi ที่มุ่งหน้าไปยัง Ikebukuro
สถานีอิเคะบุคุโระ
⇓กรุณาโอนสาย Tobu Tojo (รถไฟด่วนรถไฟด่วนหรือรถไฟกึ่งด่วน)
สถานีคาวาโกเอะ
●จากเซ็นทรัลไซตามะ
สถานี Omiya: ตรง
JR Kawagoe Line: ประมาณ 25 นาที